Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН О РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВЕ ПО ПОСЕБНОМ ПРОГРАМУ ЗА РАД У УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА Covid-19

од 30.11.2020.год. до 18.12.2020.год.

  • план наставе и учења у складу са посебним програмом

У складу са Правилником о посебном програму образовања и васпитања,“Сл.гласник РС“ бр.110/2020 којим се уређује посебан програм образовања и васпитања наставници су испланирали свој рад кроз годишње и оперативне планове рада.

  • преглед расположивих ресурса

Што се тиче људских ресурса,у школи ради двадесет учитеља,сви држе наставу у обе групе свог одељења.Наставника је тридесетчетири, тренутно је један наставник одсутан остали држе онлине наставу у свим  одељења у којима су распоређени.

  • модел остваривања наставе

Организација рада у првом циклусу

     - У издвојеним одељењима у Осоници, Лукама и Будожељи настава се реализује по уобичајеном распореду часова који ће бити скраћени на 30 минута. Због броја ученика одељења се не деле на групе.

     - Одељења у матичној школи се деле на две групе. Ученици 1. и 2. разреда настава почиње у 8 часова и имају по 3 часа дневно. Ученици 3. и 4. разреда наставу почињу у 7,30.

Настава се организује по распореду који је утврђен.

Организација рада у другом циклусу

    Настава у другом циклусу се одвија онлине по распореду часова који је важио до сада.Ученици прате РТС часове и преко Гугл учионица и вибер група добијају додатна упутства.

  • начин остваривања наставе на даљину који укључује и податкео одабраној платформи за учење

Ученици који не похађају наставу прате наставу на програмима РТС – а и преко Гугл учионица

  • распоред часова по данима и разредима

Први  циклус

Група  А

трајање часова

први разред

други разред

трећи разред

четврти разред

1

800 - 830

800 - 830

730- 800

730- 800

2

835 – 905

835 – 905

805- 835

805- 835

3

920 – 950

920 – 950

850- 920

850- 920

4

925- 955

925- 955

 

Група Б

трајање часова

први разред

други разред

трећи разред

четврти разред

1

1010 – 1040

1010 – 1040

1015- 1045

1015- 1045

2

1045 – 1115

1045 – 1115

1050- 1120

1050- 1120

3

1130 – 12

1130 – 12

1135- 1205

1135- 1205

4

1210- 1240

1210- 1240

      

Други циклус

Онлине настава према распореду који је усвојен ће се одвијати у преподневној смени.Препорука је да наставници материјале и задатке прослеђују до 16 часова са јасним роковима за рад.

 

  • начин праћења и вредновања постигнућа ућеника

Праћење напредовања и вредновања постигнућа  ученика од првог до четвртог разреда се  врши на часовима непосредне наставе као и током наставе на даљину а оцењивање ученика од петог до осмог разреда  ће се обављати онлине.

  • начин праћења остваривања плана активности

Праћење остваривања оперативног плана ће се вршити на основу праћења часова непосредне наставе,наставе на даљину,увидом у документацију и дневнике рада од стране директора,помоћника директора и стручне службе.

Директор прати остваривање мера заштите и обезбеђивања здравља ученика и запослених.

  • начин осваривања наставе на даљину за ученике који не располажу материјалним ресурсима или им је неопходна нека врста подршке

Школа ће пружити неопходну техничку подршку за ученике којима је то потребно помоћ у учењу ће имати и од стране наставника који су укључени у обогаћен једносменски рад.

Погледајте видео

                                                                          Директор школе

                                                                ___________________________

                                                                        Невенка Милошевић

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Наша школа већ неколико година обележава  Светски дан хране 16. октобра. Ове године је Тим за предузетништво одлучио да више дана буде посвећено здравој храни и да се реализују активности кроз које ћемо моћи да испоштујемо све епидемиолошке мере. Од 19. до 31. октобра реализовали смо  пројекат под називом " Чоколадом се слади, али вежбе ради" а неке од најзанимљивијих активности погледајте у следећем видеу.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

У оквиру пројекта "Чоколадом се слади али вежбе ради" који је у нашој школи реализован током октобра, једна од активности за ученике од 5. до 8. разреда била је израда дигиталног кувара здраве хране. Ученици су преко гугл учионице позвани да са нама поделе рецепте за здраве оброке. Замисао је била да спојимо њихове дигиталне компетенције и одговоран однос према здрављу. Ученици су текстове достављали мејлом а неки од њих су и самостално уредили и украсили странице кувара.

Наш кувар здраве хране

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

У организацији школског тима за предузетништво, у нашој школи је од 10. септембра до 10. октобра 2020. реализован пројекат под називом "Више језика, више пријатеља". Kао завршна активност пројекта, планирана је израда видео записа и дигиталног часописа који ће објединити и приказати све реализоване активности. Виртуелна презентација

 

 

 

 

 

 

 

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

На школском полигону је дана 22. и 23. октобра 2020. године, на одмору, после првог часа, реализована активност ,,Вежбајмо заједно". Вежбе за ученике и наставнике показивали су наставници физичког и здравственог васпитања.

 

22.10.2020. Vezbajmo zajedno 1

 

 

22.10.2020. Vezbajmo zajedno 2