Лична карта школе

Лична карта школе

Назив школе

ОШ “Кирило Савић“

Адреса

Кирила Савића бб 32250 Ивањица

Контакт подаци школе:

-      Телефон/факс

032/5661/209  / 0325661/421

-      Званични мејл школе

osksavic@gmail.rs

-      Сајт

www.oskirilosavic.edu.rs

ПИБ

101064399

Име и презиме директора школе

Невенка Милошевић

Датум оснивања школе 31. јул 1992.год
Датум прославе Дана школе 26. јануар