Наша мисија и визија

Наша мисија

Основна школа ,,Кирило Савић“ се налази у приградском насељу Црњево у Ивањици. Постоји ради пружања квалитетног образовања и васпитања, развијања позитивних особина личности и неговања међусобног уважавања и разумевања  а кроз наставне и ваннаставне активности које су усклађене са савременим стандардима и потребама образовања, подстичући стручно усавршавање кадра.

Наша визија

Бићемо:

  • Савремена, креативна школа
  • Школа са добром безбедношћу јер смо у пројекту ,,Школа без насиља“
  • Школа са бољом информисаношћу ученика и родитеља
  • Школа са добром информатичком обученошћу
  • Школа са уређеним школским двориштем, фискултурном салом и кабинетима
  • Школа са ученицима који су самостални и креативни
  • Школа у којој ће ученици кроз Ђачки парламент примењивати демократске принципе у решавању проблема
  • Школа у којој су ученици одговорни за своје сопствено здравље и очување животне средине