Ненаставни кадар

НАСТАВНИ КАДАР 2019/2020.

Презиме и име

Врста стручне спреме

Послови које обавља

Ајдачић Миланка

Економски техничар

Адм. фин. радн.

Ајдачић Љубомир

Машински техничар

Домар/мајстор одржавања

Богавац Милан

Домар/ложач

Домар/мајстор одржавања

Грбовић Лепосава

Гимназија

Хигијеничар

Даниловић Мираш

Основна школа

Хигијеничар

Драмићанин Гордана

Сервирка

2. степен

Хигијеничар

Ђоковић Радојка

Основна школа

Хигијеничар

Живковић Драгана

Правни факултет

Секретар

Златић Милка

Дипл. психолог

Психолог

Јовићевић Милка

Основна школа

Хигијеничар

Кривокућа Дражана

Угост. школа 3.степен конобар

Хигијеничар

Лазовић Светлана

Основна школа

Хигијеничар

Маринковић Верица

Основна школа

Хигијеничар

Маричић Мирјанa

Основна школа

Хигијеничар

Милекић Драган

Дипл. правник

Секретар

Мијаиловић Драгана

Предилац 3. степен

Хигијеничар

Мијаиловић Иван

Књиговодствени техничар

Рачуновођа

Мићић Милена

Основна школа

Хигијеничар

Перишић Ивана

Дипл. педагог

Педагог

Радоњић Снежана

Основна школа

Хигијеничар

Саковић Каја

Кувар 5. степен

Хигијеничар/сервирка

Саковић Ранко

Машинска школа-машинбравар

Домар/мајстор одржавања

Ћировић Мирјана

Кувар 3. степен

Кувар/сервирка

Чакаревић Милан

Машинска школа - механичар

Домар/мајстор одржавања

Чоловић Споменка

ткач

Хигијеничар