Динамика тока школске године

ДИНАМИКА ТОКА ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ,  КЛАСИФИКАЦИОНИ ПЕРИОДИ

У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст.

Зимски распуст има два дела – први део почиње у понедељак, 30. децембра 2019. године, а завршава се у уторак, 7. јануара 2020. године, а други део почиње у понедељак, 3. фебруара 2020. године, а завршава се у понедељак, 17. фебруара 2020. године.   Пролећни распуст почиње у понедељак, 13. априла 2020. године, а завршава се у  понедељак, 20. априла 2020. године.

За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у среду, 17. јуна 2020. године, а завршава се у понедељак, 31. августа 2020. године. За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у понедељак, 31. августа 2020. године.

Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 27. марта 2020. године и у суботу, 28. марта 2020. године, а завршни испит у среду, 17. јуна 2020. године, у четвртак,  18. јуна 2020. године и у петак, 19. јуна 2020. године

Први класификациони период се завршава 09.новембра 2019.год.

Трећи класификациони период се завршава 11.априла 2020.год

Уторак 12.новембар настава ће се одвијати по распореду од понедељка.

Четвртак 30. јануар настава ће се одвијати по распореду од понедељка.

Среда 19.фебруар настава ће се одвијати по распореду од понедељка.

tabela