Историјат школе

На седници Скупштине општине Ивањица одржаној 31. јула 1992. године донета је одлука о оснивању Основне школе ''Црњево'' у Ивањици

skola-storijat.png

У насељу ''Црњево'' у градском подручју Ивањице почела је изградња нове школске зграде 11.05.1987. године, јер постојећа Основна школа ''Милинко Кушић'' у Ивањици није имала простора да прими толики број ученика.На седници Скупштине општине Ивањица одржаној 31. јула 1992. године донета је одлука о оснивању Основне школе ''Црњево'' у Ивањици, број одлуке 01 Број: 06-17/92.
Почетак рада ове школе условљен је стицањем одговарајућих услова за почетак рада и  обављање делатности школе.Школске 1997/98. године стекли су се услови за почетак самосталног рада школе и Скупштина општине Ивањице је упутила захтев Влади Републике Србија бр. 61-1 од 29.I.1997. године, за промену назива школе ''Црњево'' у Основну школу ''Кирило Савић''.

Мрежом основних школа Републике Србије (Сл. Гласник РС. 58/94) под шифром: ''17.2.5.'' ова школа носи назив ''Црњево'' и у њен састав улазе одвојена одељења четвороразредних основних школа из села Луке, Осоница и Будожеља. Од школске 1988/89. године у овој школској згради је извођена настава до IV разреда као одвојено одељење Основне школе ''Милинко Кушић'' у Ивањици. У току школске 2001/2002. године школа је учествовала на конкурсу за ''Пилот фазу'' пројекта ''Школски развојни планови'' и школа је добила могућност да у Министарству просвете конкурише својим пројектом под називом ''Без табле и креде'' за средства која одобрава светска банка. Школа је урадила пројекат и доставила стручној комисији Министарства просвете која је прегледала пројекат и констатовала да је добро урађен. Реализација пројекта је у потпуности окончана јула 2003.године.

Школске 2005/2006 Министарство просвете и спорта је донело решење да се у нашој школи може отворити једно одељење продуженог боравка у трајању од 11 до 16 часова за ученике првог и другог разреда.

Наша школа је обележила важан јубилеј двадесет година рада  3. новембра 2017.год.Тим поводом  припремљени су културни програм , изложбе , конкурси ,монографије , филм о школи , лого школе...

Презентовали смо резултате рада и истакли јасну визију за будућност.Био је то добар повод за сусрет генерација ученика и просветних радника.

Били смо домаћини Сајма издаваштва за предшколске установе и школе моравичког округа.На сајму смо успешно представили и нашу издавачку делатност.

Били смо домаћини интернационалног КАСТА кампа који је окупио осамсто учесника из целог света.

Специфичности школе

Сарадња са родитељима је интензивна,поред стандардних родитељских састанака одржавају се и тематски са радионицама одговарајућим узрасту ученика.

skola-s1.png

Наша школа има у свом саставу три издвојена одељења где се одвија настава у млађим разредима.За ученике је организован бесплатни превоз до издвојених одељења и матичне школе.

Настава се одвија у адекватно опремљеним учионицама и кабинетима.Школа је покривена интернет мрежом што омогућава употребу савремене наставне технологије.У нашој школи ради посвећен и стручан кадар са искуством у инклузивној настави.

Школа је безбедна средина за ученике,двориште је ограђено и лепо уређено са теренима и простором за одмор. У саставу школе налази се и спортска хала која пружа оптималне услове за реализацију часова физичког васпитања,активности обогаћеног једносменског рада као и тренинге и утакмице клубова. Простор школе покривен је видео надзором.Адекватно се реагује на све случајеве насиља и спроводе се превентивне активности.У пколи функционише и разглас што доприноси пријатној атмосфери за време одмора.

Сарадња са родитељима је интензивна,поред стандардних родитељских састанака одржавају се и тематски са радионицама одговарајућим узрасту ученика.

Ученици су укључени у Вршњачки тим и Ученички парламент и чланови су школских тимова.

У школи је организован и продужени боравак за ученике првог и другог разреда. Саставни део школе је и стоматолошка ординација.

Због недостатка простора и ученика путника у старијим разредима ученици трећег и четвртог разреда у матичној школи наставу похађају у поподневној смени.