Оцена корисника:  5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
ПЛАН ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА У 2. ПОЛУГОДИШТУ  2020/2021.
2/1 Предмет Група Врста Датум Недеља у
месецу
Енглески језик А писмена вежба 4. 2. 2021. 1/02
Енглески језик Б писмена вежба 4. 2. 2021. 1/02
Математика контролни задатак 3. 3. 2021. 1/03
Математика контролни задатак 5. 3. 2021. 1/03
Свет око нас контролни задатак 10. 3. 2021. 2/03
Српски језик контролни задатак 19. 3. 2021. 3/03
Српски језик писмена вежба 25. 3. 2021. 4/03
Српски језик контролни задатак 1. 4. 2021. 1/04
Српски језик писмена вежба 8. 4. 2021. 2/04
Математика контролни задатак 3. 5. 2021. 2/05
Свет око нас контролни задатак 10. 5. 2021. 3/05
Математика контролни задатак 14. 5. 2021. 3/05
Математика контролни задатак 21. 5. 2021. 4/05
Математика контролни задатак 1. 6. 2021. 1/06
Српски језик контролни задатак 7. 6. 2021. 2/06
Математика контролни задатак 14. 6. 2021. 3/06
Свет око нас контролни задатак 16. 6. 2021. 3/06
2/2 Предмет Група Врста Датум Недеља у
месецу
Математика А група контролни задатак 21. 1. 2021. 4/01
Математика Б група контролни задатак 21. 1. 2021. 4/01
Енглески језик A писмена вежба 4. 2. 2021. 1/02
Енглески језик Б писмена вежба 4. 2. 2021. 1/02
2/3 Предмет Група Врста Датум Недеља у
месецу
Математика контролни задатак 21. 1. 2021. 4/01
Енглески језик B писмена вежба 4. 2. 2021. 1/02
Енглески језик A писмена вежба 4. 2. 2021. 1/02
2/О Предмет Група Врста Датум Недеља у
месецу
Математика контролни задатак 21. 1. 2021. 4/01
Српски језик тестирање 11. 2. 2021. 2/02
Математика контролни задатак 8. 3. 2021. 2/03
Свет око нас контролни задатак 16. 3. 2021. 3/03
Српски језик контролни задатак 18. 3. 2021. 3/03
Српски језик писмена вежба 26. 3. 2021. 4/03
Математика контролни задатак 9. 4. 2021. 2/04
Српски језик контролни задатак 12. 4. 2021. 3/04
Српски језик писмена вежба 15. 4. 2021. 3/04
Математика контролни задатак 12. 5. 2021. 3/05
Српски језик тестирање 14. 5. 2021. 3/05
Математика контролни задатак 21. 5. 2021. 4/05
Свет око нас контролни задатак 27. 5. 2021. 5/05
Математика контролни задатак 31. 5. 2021. 6/05
Математика контролни задатак 8. 6. 2021. 2/06
Свет око нас контролни задатак 17. 6. 2021. 3/06
Математика тестирање 21. 6. 2021. 4/06
2,4/Л Предмет Група Врста Датум Недеља у
месецу
Математика писмена вежба 21. 1. 2021. 4/01
Математика контролни задатак 28. 1. 2021. 5/01
Српски језик контролни задатак 29. 1. 2021. 5/01
Природа и друштво контролни задатак 3. 2. 2021. 1/02
Српски језик контролни задатак 8. 2. 2021. 2/02
Математика писмена вежба 17. 2. 2021. 3/02
3/1 Предмет Група Врста Датум Недеља у
месецу
Математика контролни задатак 22. 1. 2021. 4/01
Српски језик тестирање 23. 1. 2021. 4/01
Математика B контролни задатак 3. 2. 2021. 1/02
Математика A контролни задатак 3. 2. 2021. 1/02
Математика писмена вежба 22. 2. 2021. 4/02
Природа и друштво писмена вежба 25. 2. 2021. 4/02
Српски језик писмена вежба 1. 3. 2021. 1/03
Математика писмена вежба 9. 3. 2021. 2/03
Српски језик контролни задатак 8. 4. 2021. 2/04
Природа и друштво писмена вежба 8. 4. 2021. 2/04
Математика писмена вежба 12. 4. 2021. 3/04
Математика писмена вежба 14. 5. 2021. 3/05
Српски језик писмена вежба 27. 5. 2021. 5/05
Природа и друштво контролни задатак 3. 6. 2021. 1/06
Математика тестирање 8. 6. 2021. 2/06
Српски језик тестирање 11. 6. 2021. 2/06
3/2 Предмет Група Врста Датум Недеља у
месецу
Математика писмена вежба 19. 1. 2021. 4/01
Математика писмена вежба 2. 2. 2021. 1/02
Математика писмена вежба 22. 2. 2021. 4/02
Српски језик контролни задатак 23. 2. 2021. 4/02
Природа и друштво писмена вежба 25. 2. 2021. 4/02
Српски језик писмена вежба 1. 3. 2021. 1/03
Математика писмена вежба 9. 3. 2021. 2/03
Математика контролни задатак 30. 3. 2021. 5/03
Српски језик контролни задатак 8. 4. 2021. 2/04
Природа и друштво писмена вежба 8. 4. 2021. 2/04
Математика писмена вежба 12. 4. 2021. 3/04
Математика писмена вежба 14. 5. 2021. 3/05
Српски језик писмена вежба 27. 5. 2021. 5/05
Природа и друштво контролни задатак 3. 6. 2021. 1/06
Математика тестирање 8. 6. 2021. 2/06
Српски језик тестирање 11. 6. 2021. 2/06
3/3 Предмет Група Врста Датум Недеља у
месецу
Математика B писмена вежба 19. 1. 2021. 4/01
Математика A писмена вежба 19. 1. 2021. 4/01
Природа и друштво A тестирање 25. 1. 2021. 5/01
Природа и друштво B тестирање 25. 1. 2021. 5/01
Математика B контролни задатак 3. 2. 2021. 1/02
Математика A контролни задатак 3. 2. 2021. 1/02
Математика B блиц тест 22. 2. 2021. 4/02
Математика A блиц тест 22. 2. 2021. 4/02
Математика A контролни задатак 9. 3. 2021. 2/03
Математика B контролни задатак 9. 3. 2021. 2/03
Српски језик B писмена вежба 16. 3. 2021. 3/03
Српски језик A писмена вежба 16. 3. 2021. 3/03
Математика A контролни задатак 24. 3. 2021. 4/03
Математика B контролни задатак 24. 3. 2021. 4/03
Природа и друштво B контролни задатак 25. 3. 2021. 4/03
Природа и друштво A контролни задатак 25. 3. 2021. 4/03
Српски језик B контролни задатак 7. 4. 2021. 2/04
Српски језик A контролни задатак 7. 4. 2021. 2/04
Српски језик B контролни задатак 13. 4. 2021. 3/04
Српски језик A контролни задатак 13. 4. 2021. 3/04
Математика A контролни задатак 16. 4. 2021. 3/04
Математика B контролни задатак 22. 4. 2021. 4/04
Математика A контролни задатак 13. 5. 2021. 3/05
Математика B контролни задатак 13. 5. 2021. 3/05
Српски језик B писмени задатак 17. 5. 2021. 4/05
Српски језик A писмени задатак 17. 5. 2021. 4/05
Природа и друштво A контролни задатак 17. 5. 2021. 4/05
Природа и друштво B контролни задатак 17. 5. 2021. 4/05
Српски језик B контролни задатак 27. 5. 2021. 5/05
Природа и друштво A тестирање 27. 5. 2021. 5/05
Природа и друштво B тестирање 27. 5. 2021. 5/05
Српски језик A контролни задатак 27. 5. 2021. 5/05
Математика B тестирање 2. 6. 2021. 1/06
Математика A тестирање 2. 6. 2021. 1/06
Српски језик A тестирање 7. 6. 2021. 2/06
Српски језик B тестирање 7. 6. 2021. 2/06
3/О Предмет Група Врста Датум Недеља у
месецу
Математика писмена вежба 20. 1. 2021. 4/01
Математика контролни задатак 3. 2. 2021. 1/02
1,3/Л Предмет Група Врста Датум Недеља у
месецу
Математика контролни задатак 19. 1. 2021. 4/01
Математика контролни задатак 20. 1. 2021. 4/01
Математика контролни задатак 2. 2. 2021. 1/02
Српски језик контролни задатак 9. 2. 2021. 2/02
Свет око нас контролни задатак 17. 2. 2021. 3/02
Српски језик контролни задатак 24. 2. 2021. 4/02
Свет око нас контролни задатак 24. 2. 2021. 4/02
Математика контролни задатак 25. 2. 2021. 4/02
Математика контролни задатак 25. 2. 2021. 4/02
Математика контролни задатак 16. 3. 2021. 3/03
Свет око нас контролни задатак 29. 3. 2021. 5/03
Математика контролни задатак 8. 4. 2021. 2/04
Математика контролни задатак 22. 4. 2021. 4/04
Српски језик контролни задатак 27. 4. 2021. 5/04
Српски језик контролни задатак 21. 5. 2021. 4/05
Свет око нас контролни задатак 26. 5. 2021. 5/05
Математика контролни задатак 4. 6. 2021. 1/06
Математика контролни задатак 11. 6. 2021. 2/06
Математика контролни задатак 14. 6. 2021. 3/06
Српски језик контролни задатак 18. 6. 2021. 3/06
4/1 Предмет Група Врста Датум Недеља у
месецу
Математика А контролни задатак 28. 1. 2021. 5/01
Математика Б контролни задатак 28. 1. 2021. 5/01
4/2 Предмет Група Врста Датум Недеља у
месецу
Математика A писмена вежба 28. 1. 2021. 5/01
Математика Б писмена вежба 28. 1. 2021. 5/01
Српски језик Б писмена вежба 29. 1. 2021. 5/01
Српски језик A писмена вежба 29. 1. 2021. 5/01
Природа и друштво Б контролни задатак 2. 2. 2021. 1/02
Природа и друштво A контролни задатак 2. 2. 2021. 1/02
4/3 Предмет Група Врста Датум Недеља у
месецу
Математика A писмена вежба 28. 1. 2021. 5/01
Математика B писмена вежба 28. 1. 2021. 5/01
Српски језик B писмена вежба 29. 1. 2021. 5/01
Српски језик A писмена вежба 29. 1. 2021. 5/01
Природа и друштво A писмена вежба 2. 2. 2021. 1/02
Природа и друштво B писмена вежба 2. 2. 2021. 1/02
4/О Предмет Група Врста Датум Недеља у
месецу
Математика писмена вежба 28. 1. 2021. 5/01
Српски језик писмена вежба 29. 1. 2021. 5/01
Природа и друштво писмена вежба 2. 2. 2021. 1/02
Српски језик писмена вежба 8. 2. 2021. 2/02
Математика писмена вежба 17. 2. 2021. 3/02

ПЛАН ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА У 2. ПОЛУГОДИШТУ  2020/2021.
5/1 Предмет Група Врста Датум Недеља у
 месецу
Биологија контролни задатак 2. 2. 2021. 1/02
Француски језик Група Б писмена вежба 10. 2. 2021. 2/02
Француски језик Група А писмена вежба 17. 2. 2021. 3/02
Српски језик и књижевност Група Б контролни задатак 18. 2. 2021. 3/02
Српски језик и књижевност Група А контролни задатак 19. 2. 2021. 3/02
Српски језик и књижевност Група Б писмени задатак 11. 3. 2021. 2/03
Српски језик и књижевност Група А писмени задатак 12. 3. 2021. 2/03
Математика писмени задатак 16. 3. 2021. 3/03
Француски језик Група А писмена вежба 26. 3. 2021. 4/03
Француски језик Група Б писмена вежба 2. 4. 2021. 1/04
Српски језик и књижевност Група А контролни задатак 15. 4. 2021. 3/04
Српски језик и књижевност Група Б контролни задатак 16. 4. 2021. 3/04
Српски језик и књижевност Група А писмени задатак 4. 5. 2021. 2/05
Српски језик и књижевност Група Б писмени задатак 5. 5. 2021. 2/05
Француски језик Група А писмени задатак 28. 5. 2021. 5/05
Француски језик Група Б писмени задатак 4. 6. 2021. 1/06
5/2 Предмет Група Врста Датум Недеља у
 месецу
Математика А писмена вежба 1. 2. 2021. 1/02
Математика Б писмена вежба 2. 2. 2021. 1/02
Француски језик Група Б писмена вежба 10. 2. 2021. 2/02
Француски језик Група А писмена вежба 17. 2. 2021. 3/02
Биологија контролни задатак 1. 3. 2021. 1/03
Математика А писмена вежба 9. 3. 2021. 2/03
Математика Б писмена вежба 11. 3. 2021. 2/03
Француски језик Група А писмена вежба 26. 3. 2021. 4/03
Француски језик Група Б писмена вежба 2. 4. 2021. 1/04
Математика А писмени задатак 5. 4. 2021. 2/04
Математика Б писмени задатак 6. 4. 2021. 2/04
Математика А писмена вежба 17. 5. 2021. 4/05
Математика Б писмена вежба 18. 5. 2021. 4/05
Француски језик Група А писмени задатак 28. 5. 2021. 5/05
Француски језик Група Б писмени задатак 4. 6. 2021. 1/06
Математика А писмени задатак 14. 6. 2021. 3/06
Математика Б писмени задатак 15. 6. 2021. 3/06
5/3 Предмет Група Врста Датум Недеља у
 месецу
Француски језик Група Б писмена вежба 10. 2. 2021. 2/02
Француски језик Група А писмена вежба 17. 2. 2021. 3/02
Српски језик и књижевност Група Б контролни задатак 18. 2. 2021. 3/02
Српски језик и књижевност Група А контролни задатак 19. 2. 2021. 3/02
Биологија контролни задатак 25. 2. 2021. 4/02
Српски језик и књижевност Група А писмени задатак 10. 3. 2021. 2/03
Српски језик и књижевност Група Б писмени задатак 11. 3. 2021. 2/03
Историја тестирање 12. 3. 2021. 2/03
Математика писмени задатак 16. 3. 2021. 3/03
Историја тестирање 19. 3. 2021. 3/03
Француски језик Група А писмена вежба 26. 3. 2021. 4/03
Француски језик Група Б писмена вежба 2. 4. 2021. 1/04
Српски језик и књижевност Група Б контролни задатак 15. 4. 2021. 3/04
Српски језик и књижевност Група А контролни задатак 16. 4. 2021. 3/04
Српски језик и књижевност Група А писмени задатак 4. 5. 2021. 2/05
Српски језик и књижевност Група Б писмени задатак 5. 5. 2021. 2/05
Француски језик Група А писмени задатак 28. 5. 2021. 5/05
Математика писмени задатак 2. 6. 2021. 1/06
Француски језик Група Б писмени задатак 4. 6. 2021. 1/06
6/1 Предмет Група Врста Датум Недеља у
 месецу
Енглески језик група А писмени задатак 1. 2. 2021. 1/02
Енглески језик група Б писмени задатак 8. 2. 2021. 2/02
Математика контролни задатак 17. 2. 2021. 3/02
Француски језик контролни задатак 19. 2. 2021. 3/02
Биологија контролни задатак 25. 2. 2021. 4/02
Енглески језик група А писмени задатак 19. 4. 2021. 4/04
Француски језик писмени задатак 23. 4. 2021. 4/04
Енглески језик група Б писмени задатак 26. 4. 2021. 5/04
6/2 Предмет Група Врста Датум Недеља у
 месецу
Српски језик и књижевност ГРУПА А контролни задатак 1. 2. 2021. 1/02
Српски језик и књижевност ГРУПА Б контролни задатак 2. 2. 2021. 1/02
Енглески језик Група А писмени задатак 3. 2. 2021. 1/02
Енглески језик Група Б писмени задатак 10. 2. 2021. 2/02
Математика контролни задатак 17. 2. 2021. 3/02
Француски језик контролни задатак 19. 2. 2021. 3/02
Биологија контролни задатак 24. 2. 2021. 4/02
Српски језик и књижевност ГРУПА Б контролни задатак 29. 3. 2021. 5/03
Српски језик и књижевност ГРУПА А контролни задатак 30. 3. 2021. 5/03
Српски језик и књижевност ГРУПА А писмени задатак 2. 4. 2021. 1/04
Српски језик и књижевност ГРУПА Б писмени задатак 5. 4. 2021. 2/04
Енглески језик Група А писмени задатак 21. 4. 2021. 4/04
Француски језик писмени задатак 23. 4. 2021. 4/04
Енглески језик Група Б писмени задатак 28. 4. 2021. 5/04
Српски језик и књижевност ГРУПА А контролни задатак 17. 5. 2021. 4/05
Српски језик и књижевност ГРУПА Б контролни задатак 18. 5. 2021. 4/05
Српски језик и књижевност ГРУПА Б писмени задатак 24. 5. 2021. 5/05
Српски језик и књижевност ГРУПА А писмени задатак 25. 5. 2021. 5/05
6/3 Предмет Група Врста Датум Недеља у
 месецу
Енглески језик Група А писмени задатак 1. 2. 2021. 1/02
Српски језик и књижевност ГРУПА Б контролни задатак 2. 2. 2021. 1/02
Српски језик и књижевност ГРУПА А контролни задатак 3. 2. 2021. 1/02
Енглески језик Група Б писмени задатак 8. 2. 2021. 2/02
Математика А писмена вежба 11. 2. 2021. 2/02
Математика Б писмена вежба 12. 2. 2021. 2/02
Француски језик контролни задатак 22. 2. 2021. 4/02
Биологија контролни задатак 1. 3. 2021. 1/03
Српски језик и књижевност ГРУПА А контролни задатак 25. 3. 2021. 4/03
Српски језик и књижевност ГРУПА А контролни задатак 26. 3. 2021. 4/03
Математика А писмени задатак 29. 3. 2021. 5/03
Математика Б писмени задатак 30. 3. 2021. 5/03
Српски језик и књижевност ГРУПА Б писмени задатак 1. 4. 2021. 1/04
Српски језик и књижевност ГРУПА А писмени задатак 2. 4. 2021. 1/04
Математика А писмена вежба 19. 4. 2021. 4/04
Математика Б писмена вежба 20. 4. 2021. 4/04
Енглески језик Група А писмени задатак 21. 4. 2021. 4/04
Француски језик писмени задатак 26. 4. 2021. 5/04
Енглески језик Група Б писмени задатак 28. 4. 2021. 5/04
Српски језик и књижевност ГРУПА Б контролни задатак 18. 5. 2021. 4/05
Српски језик и књижевност ГРУПА А контролни задатак 19. 5. 2021. 4/05
Српски језик и књижевност ГРУПА А писмени задатак 25. 5. 2021. 5/05
Српски језик и књижевност ГРУПА Б писмени задатак 26. 5. 2021. 5/05
Математика А писмена вежба 27. 5. 2021. 5/05
Математика Б писмена вежба 28. 5. 2021. 5/05
Математика А писмени задатак 14. 6. 2021. 3/06
Математика Б писмени задатак 15. 6. 2021. 3/06
7/1 Предмет Група Врста Датум Недеља у
 месецу
Енглески језик Група А писмени задатак 5. 2. 2021. 1/02
Енглески језик Група Б писмени задатак 8. 2. 2021. 2/02
Математика А писмена вежба 11. 2. 2021. 2/02
Математика Б писмена вежба 12. 2. 2021. 2/02
Српски језик и књижевност Група А контролни задатак 17. 2. 2021. 3/02
Српски језик и књижевност Група Б контролни задатак 18. 2. 2021. 3/02
Француски језик контролни задатак 22. 2. 2021. 4/02
Хемија тестирање 23. 2. 2021. 4/02
Српски језик и књижевност Група Б писмени задатак 10. 3. 2021. 2/03
Српски језик и књижевност Група А писмени задатак 11. 3. 2021. 2/03
Француски језик писмени задатак 21. 4. 2021. 4/04
Хемија тестирање 22. 4. 2021. 4/04
Српски језик и књижевност Група Б писмени задатак 4. 5. 2021. 2/05
Српски језик и књижевност Група А писмени задатак 5. 5. 2021. 2/05
Енглески језик Група А писмени задатак 10. 5. 2021. 3/05
Енглески језик Група Б писмени задатак 17. 5. 2021. 4/05
Српски језик и књижевност Група А контролни задатак 8. 6. 2021. 2/06
Српски језик и књижевност Група Б контролни задатак 9. 6. 2021. 2/06
7/2 Предмет Група Врста Датум Недеља у
 месецу
Енглески језик Група А писмени задатак 3. 2. 2021. 1/02
Енглески језик Група Б писмени задатак 10. 2. 2021. 2/02
Српски језик и књижевност Група Б контролни задатак 18. 2. 2021. 3/02
Српски језик и књижевност Група А контролни задатак 19. 2. 2021. 3/02
Француски језик контролни задатак 22. 2. 2021. 4/02
Хемија тестирање 25. 2. 2021. 4/02
Српски језик и књижевност Група Б писмени задатак 11. 3. 2021. 2/03
Српски језик и књижевност Група А писмени задатак 12. 3. 2021. 2/03
Математика писмени задатак 15. 3. 2021. 3/03
Француски језик писмени задатак 20. 4. 2021. 4/04
Хемија тестирање 22. 4. 2021. 4/04
Српски језик и књижевност Група Б писмени задатак 4. 5. 2021. 2/05
Српски језик и књижевност Група А писмени задатак 5. 5. 2021. 2/05
Енглески језик Група А писмени задатак 12. 5. 2021. 3/05
Енглески језик Група Б писмени задатак 19. 5. 2021. 4/05
Математика писмени задатак 1. 6. 2021. 1/06
Српски језик и књижевност Група А контролни задатак 8. 6. 2021. 2/06
Српски језик и књижевност Група Б контролни задатак 9. 6. 2021. 2/06
7/3 Предмет Група Врста Датум Недеља у
 месецу
Енглески језик група А писмени задатак 1. 2. 2021. 1/02
Енглески језик група Б писмени задатак 8. 2. 2021. 2/02
Француски језик контролни задатак 24. 2. 2021. 4/02
Биологија контролни задатак 26. 2. 2021. 4/02
Српски језик и књижевност ГРУПА А контролни задатак 1. 3. 2021. 1/03
Хемија тестирање 2. 3. 2021. 1/03
Српски језик и књижевност ГРУПА А контролни задатак 3. 3. 2021. 1/03
Математика писмени задатак 15. 3. 2021. 3/03
Српски језик и књижевност ГРУПА А писмени задатак 18. 3. 2021. 3/03
Српски језик и књижевност ГРУПА Б писмени задатак 19. 3. 2021. 3/03
Француски језик писмени задатак 21. 4. 2021. 4/04
Хемија тестирање 22. 4. 2021. 4/04
Енглески језик група А писмени задатак 17. 5. 2021. 4/05
Српски језик и књижевност ГРУПА А контролни задатак 21. 5. 2021. 4/05
Енглески језик група Б писмени задатак 24. 5. 2021. 5/05
Српски језик и књижевност ГРУПА Б контролни задатак 26. 5. 2021. 5/05
Математика писмени задатак 1. 6. 2021. 1/06
Српски језик и књижевност ГРУПА А писмени задатак 3. 6. 2021. 1/06
Српски језик и књижевност ГРУПА Б писмени задатак 4. 6. 2021. 1/06
8/1 Предмет Група Врста Датум Недеља у
 месецу
Француски језик контролни задатак 11. 2. 2021. 2/02
Хемија тестирање 22. 2. 2021. 4/02
Математика писмени задатак 17. 3. 2021. 3/03
Биологија контролни задатак 1. 4. 2021. 1/04
Француски језик писмени задатак 22. 4. 2021. 4/04
Хемија тестирање 13. 5. 2021. 3/05
Математика писмени задатак 26. 5. 2021. 5/05
8/2 Предмет Група Врста Датум Недеља у
 месецу
Математика писмена вежба 10. 2. 2021. 2/02
Француски језик контролни задатак 11. 2. 2021. 2/02
Хемија тестирање 18. 2. 2021. 3/02
Српски језик и књижевност ГРУПА Б контролни задатак 1. 3. 2021. 1/03
Српски језик и књижевност ГРУПА А контролни задатак 2. 3. 2021. 1/03
Биологија контролни задатак 1. 4. 2021. 1/04
Српски језик и књижевност ГРУПА Б писмени задатак 13. 4. 2021. 3/04
Српски језик и књижевност ГРУПА А писмени задатак 14. 4. 2021. 3/04
Француски језик писмени задатак 22. 4. 2021. 4/04
Хемија тестирање 10. 5. 2021. 3/05
Српски језик и књижевност ГРУПА А тестирање 17. 5. 2021. 4/05
Српски језик и књижевност ГРУПА Б тестирање 18. 5. 2021. 4/05
Српски језик и књижевност ГРУПА А писмени задатак 25. 5. 2021. 5/05
Српски језик и књижевност ГРУПА Б писмени задатак 26. 5. 2021. 5/05
8/3 Предмет Група Врста Датум Недеља у
 месецу
Математика писмена вежба 8. 2. 2021. 2/02
Француски језик контролни задатак 10. 2. 2021. 2/02
Хемија тестирање 25. 2. 2021. 4/02
Биологија контролни задатак 7. 4. 2021. 2/04
Француски језик писмени задатак 21. 4. 2021. 4/04
Хемија тестирање 18. 5. 2021. 4/05