Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 
РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА  
ЗА ПЕРИОД ОД 30.11.2020. ДО 18.12.2020.                                                            
1. РАЗРЕД Распоред писмених задатака, писмених вежби,
 контролних задатака и тестирања
Предмет Датум 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Српски језик             пв              
Математика                     пв            
2. РАЗРЕД Распоред писмених задатака, писмених вежби,
 контролних задатака и тестирања
Предмет Датум 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Српски језик                         пв      
2. РАЗРЕД
ИО ОСОНИЦА
Распоред писмених задатака, писмених вежби,
 контролних задатака и тестирања
Предмет Датум 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Српски језик                         пв        
Свет око нас                 пв              
3. РАЗРЕД Распоред писмених задатака, писмених вежби,
 контролних задатака и тестирања
Предмет Датум 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Математика                       пв          
4. РАЗРЕД  
Предмет Датум 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Српски језик                   пз            
Математика                           пз    

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА I-IV ОД 30.11.2020. ДО 18.12.2020. (онлајн настава) - преузмите

 

                РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА  
ЗА ПЕРИОД ОД 30.11.2020. ДО 18.12.2020. (онлајн настава)                                                           
5 1 Распоред писмених задатака, писмених вежби,
 контролних задатака и тестирања
Предмет Датум 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Српски језик               ПЗ              
Географија                               тест      
Математика                               ПЗ    
5 2 Распоред писмених задатака, писмених вежби,
 контролних задатака и тестирања
Предмет Датум 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Српски језик                   п.з.          
Географија                             тест        
Математика                               ПЗ    
5 3 Распоред писмених задатака, писмених вежби,
 контролних задатака и тестирања
Предмет Датум 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Српски језик               ПЗ              
Географија                             тест        
Математика                               ПЗ    
6 1  
Предмет Датум 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Српски језик           п.з.                  
Географија                             тест        
Математика                           ПЗ    
6 2 Распоред писмених задатака, писмених вежби,
 контролних задатака и тестирања
Предмет Датум 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Српски језик             ПЗ                
Географија                     тест                
Математика                           ПЗ    
6 3 Распоред писмених задатака, писмених вежби,
 контролних задатака и тестирања
Предмет Датум 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Српски језик             ПЗ                
Географија                       тест              
Математика                           ПЗ    
7 1 Распоред писмених задатака, писмених вежби,
 контролних задатака и тестирања
Предмет Датум 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Српски језик                 ПЗ            
Географија                   тест                  
Математика                           ПЗ    
7 2 Распоред писмених задатака, писмених вежби,
 контролних задатака и тестирања
Предмет Датум 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Српски језик                 ПЗ            
Географија                       тест              
Математика                           ПЗ    
7 3 Распоред писмених задатака, писмених вежби,
 контролних задатака и тестирања
Предмет Датум 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Српски језик               ПЗ              
Географија                     тест                
Математика                           ПЗ    
8 1 Распоред писмених задатака, писмених вежби,
 контролних задатака и тестирања
Предмет Датум 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Српски језик           п.з.                  
Географија                   тест                  
Математика                           ПЗ    
8 2 Распоред писмених задатака, писмених вежби,
 контролних задатака и тестирања
Предмет Датум 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Српски језик           ПЗ                  
Географија                     тест                
Математика                           ПЗ    
8 3 Распоред писмених задатака, писмених вежби,
 контролних задатака и тестирања
Предмет Датум 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Српски језик             п.з.                
Географија                       тест              
Математика                           ПЗ    

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА V-VIII ОД 30.11.2020. ДО 18.12.2020. (онлајн настава) - преузмите