Наставни кадар

НАСТАВНИ КАДАР 2019/2020.

Презиме и име

Врста стручне спреме

Предмети  које предаје/

послови које обавља

Ајдачић Данијела

Проф. разр. наст.

Разредна настава

Алексић  Снежана

Проф. разр. наст.

Разредна настава

Аџић Снежана

Наст. разр. наст.

Разредна настава

Богдановић Снежана

Дипл. инжењер организационих наука

Математика

информатика

Божовић Невена

Проф. француског језика

Француски језик

Бојовић Славица

Наст. разр. наст.

Разредна настава

Борисављевић Снежана

Наст. разр. наст.

Разредна настава

Боторић Мирјана

Проф. разр. наст.

Разредна настава

Бошковић Слађана

Проф. енглеског

Енглески језик

Брадић Данијела

Проф. разр. наст.

Разредна настава

Величковић Душица

Проф. биологије

Биологија

Грујовић Драган

Проф. информ.

Информатика и рачунарство

Даниловић Александра

Проф. разредне наставе

Разредна настава

Драмићанин Славица

Наст. разр. наст.

Разредна настава

Ђоновић Предраг

Дипл. инжењер  електротехнике

Математика

Живковић Радомир

Наст. историје

Историја; ГВ

Златић Зораја Весна

Професор руског језика

Библиотекар

Златић Јордан

Проф. географије

Географија

Златић Радојица

Проф. техничког

Техничко образовање

Јанковић Велимир

Наст. разр. наст.

Разредна настава

Јекић Граница

Наст. разр. наст.

Разредна настава

Јеремић Гордана

Проф. географ.

Географија;

Калушевић Бошко

Проф. физичког

Физичко васпитање

Кнежевић Исидора

Проф.српског језика

Српски језик

Ковачевић Мирјана

Проф. разр. наст.

Разредна настава

Коларевић Снежана

Наст. разр.наст.

Разредна настава

Коматина Дејан

Проф. историје

Историја

Коџопељић Милан

Наст. математике

Математика

Лазаревић Марија

Проф. француског језика

Француски језик

Маричић Александар

Проф.географије

Енглески језик, ГВ

Милићевић Јована

Дипл.  филолог англистике

Енглески језик

Мијаиловић Биљана

Проф. разр. наст.

Разредна настава

Мијаиловић Сања

Проф. Технике и информатике

ТИО, ТИТ

Мијатовић  Бојана

Дипл.  филолог англистике

Енглески језик

Милошевић Невенка

Проф. разр. наст.

Директор

Митровић  Весна

Проф. разр. наст.

Разредна настава

Николић Валентина

Проф. разр. наст.

Разредна настава

Нешовановић Вера

Проф. историје

ГВ

Оцокољић Слободан

Наставник веронауке

Верска настава

Парпура Марија

Проф. српског језика

Српски језик

Пејовић Бојана

Проф.енглеског

Енглески језик

Перовић Светлана

Проф. разр.наст.

Помоћник директора

Петровић Александар

Проф.техничког

Техничко образовање

Петровић  Милка

Проф.српског јез.

Српски језик

Пешић Ивковић Анита

Проф. музичке културе

Музичка култура

Пивљаковић Аурора

Мастер прим. уметник

Ликовна култура

Плавшић Злата

Проф. разредне наставе

Продужени боравак

Радовић Бојана

Проф.енглеског

Енглески језик

Радојевић Драгослав

Проф.физичког

Физичко васпитање

Ремовић Јасмина

Проф. биологије

Биологија

Ресимић Станица

Проф.физичког

Физичко васпитање,ГВ

Сокић Весна

Проф. разр. наст.

Разредна настава

Стаменић Марина

Проф. разр. наст.

Разредна настава

Станковић Петар

Професор математике

Математика

Томић Јулијана

Проф. хемије

Хемија

Тотовић Милијана

Проф. разр. наст.

Разредна настава

Ћурчић Иван

Дипломирани теолог

Вероучитељ

Филиповић Наташа

Проф.техничког

Техничко образовање

Чакаревић Душица

Проф. информ.

Информатика и рачунарство