Јавни позив за подношење понуда за набавку добара -

електричне енергије за потребе ОШ "Кирило Савић" Ивањица

 

Јавни позив

Конкурсна документација

 

Pogodaka: 59