ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 5/2018 - Јавни позив за подношење понуда – набавка добара – набавка намештаја за наставничку канцеларију и просторију за родитеље у ОШ „Кирило Савић“ Ивањица

Јавни позив

Конкурсна документација

Pogodaka: 231