Školski kalendar za osnovne škole centralne Srbije 2018/2019

skolski kalendar os

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuje se kalendar za ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2018/2019. godinu.

Član 2

Ostali obavezni i fakultativni oblici obrazovno-vaspitnog rada utvrđeni nastavnim planom i programom za osnovne škole planiraju se godišnjim planom rada.

Član 3

Nastava i drugi oblici obrazovno-vaspitnog rada u osnovnoj školi ostvaruju se u toku dva polugodišta.

Prvo polugodište počinje u ponedeljak, 3. septembra 2018. godine, a završava se u četvrtak, 31. januara 2019. godine.

Drugo polugodište počinje u ponedeljak, 18. februara 2019. godine.

Drugo polugodište završava se u petak, 31. maja 2019. godine za učenike osmog razreda, odnosno u petak, 14. juna 2019. godine za učenike od prvog do sedmog razreda.

Član 4

Obavezni oblici obrazovno-vaspitnog rada iz člana 1. ovog pravilnika za učenike od prvog do sedmog razreda, ostvaruje se u 36 petodnevnih nastavnih sedmica, odnosno 180 nastavnih dana.

Obrazovno-vaspitni rad za učenike osmog razreda ostvaruje se u 34 petodnevne nastavne sedmice, odnosno 170 nastavnih dana.

U okviru 36, odnosno 34 petodnevne nastavne sedmice, škola je u obavezi da godišnjim planom rada ravnomerno rasporedi dane u sedmici.

Svaki dan u sedmici neophodno je da bude zastupljen 36, odnosno 34 puta.

Član 5

Nastavni plan i program za osnovnu muzičku i osnovnu baletsku školu ostvaruje se prema godišnjem planu rada škole u petodnevnim ili šestodnevnim nastavnim sedmicama, u skladu sa zakonom.

Član 6

U toku školske godine učenici imaju jesenji, zimski, prolećni i letnji raspust.

Jesenji raspust počinje u petak, 9. novembra 2018. godine, a završava se u ponedeljak, 12. novembra 2018. godine.

Zimski raspust ima dva dela - prvi deo počinje u četvrtak, 3. januara 2019. godine, a završava se u utorak, 8. januara 2019. godine, a drugi deo počinje u petak, 1. februara 2019. godine, a završava se u četvrtak, 14. februara 2019. godine.

Prolećni raspust počinje u utorak, 30. aprila 2018. godine, a završava se u petak, 3. maja 2019. godine.

Za učenike od prvog do sedmog razreda, letnji raspust počinje u ponedeljak, 17. juna 2019. godine, a završava se u petak, 30. avgusta 2019. godine. Za učenike osmog razreda letnji raspust počinje po završetku završnog ispita, a završava se u petak, 30. avgusta 2019. godine.

Član 7

U školi se praznuju državni i verski praznici, u skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji ("Službeni glasnik RS", br. 43/01, 101/07 i 92/11). U školi se praznuje radno Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu, Sveti Sava - Dan duhovnosti, Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu, Dan pobede i Vidovdan - spomen na Kosovsku bitku.

Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu praznuje se 21. oktobra 2018. godine, Sveti Sava 27. januara 2019. godine, Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu 22. aprila 2019. godine, Dan pobede 9. maja 2019. godine, Vidovdan 28. juna 2019. godine

Sveti Sava i Vidovdan se praznuju radno, bez održavanja nastave, a Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu, Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu i Dan pobede su nastavni dani, izuzev kad padaju u nedelju.

Četvrtak, 8. novembar 2018. godine obeležava se kao Dan prosvetnih radnika.

Član 8

Učenici i zaposleni u školi imaju pravo da ne pohađaju nastavu, odnosno da ne rade u dane sledećih verskih praznika, i to:

1) pravoslavci - na prvi dan krsne slave;

2) pripadnici Islamske zajednice - 21. avgusta 2018. godine, na prvi dan Kurbanskog bajrama i 4. juna 2019. godine, na prvi dan Ramazanskog bajrama;

3) pripadnici Jevrejske zajednice - 19. septembra 2018. godine, na prvi dan Jom Kipura;

4) pripadnici verskih zajednica koje obeležavaju verske praznike po Gregorijanskom kalendaru - 25. decembra 2018. godine, na prvi dan Božića;

5) pripadnici verskih zajednica koje obeležavaju verske praznike po Julijanskom kalendaru - 7. januara 2019. godine, na prvi dan Božića;

6) pripadnici verskih zajednica koje obeležavaju dane vaskršnjih praznika po Gregorijanskom i Julijanskom kalendaru - počev od Velikog petka, zaključno sa drugim danom Vaskrsa (katolici - od 19. aprila do 22. aprila 2019. godine; pravoslavni od 26. aprila do 29. aprila 2019. godine).

Član 9

Godišnjim planom rada škola će utvrditi ekskurzije i vreme kada će nadoknaditi nastavne dane u kojima su se ostvarivale ekskurzije.

Ako je dan škole nastavni dan prema kalendaru, škola će taj dan nadoknaditi na način koji utvrdi godišnjim planom rada.

Član 10

Vreme saopštavanja uspeha učenika i podela đačkih knjižica na kraju prvog polugodišta, škola utvrđuje godišnjim planom rada, u skladu sa ovim pravilnikom.

Vreme podele svedočanstava, kao i vreme podele diploma, škola utvrđuje godišnjim planom rada, u skladu sa ovim pravilnikom.

Svečana podela đačkih knjižica, učenicima od prvog do sedmog razreda, na kraju drugog polugodišta, obaviće se u četvrtak, 28. juna 2019. godine.

Saopštavanje uspeha učenika muzičke i baletske škole na kraju drugog polugodišta i podela svedočanstava i diploma obaviće se u skladu sa godišnjim planom rada škole, u skladu sa ovim pravilnikom.

Član 11

Učenici osmog razreda polagaće probni završni ispit u petak, 12. aprila 2019. godine i u subotu, 13. aprila 2019. godine, a završni ispit u ponedeljak, 17. juna 2019. godine, utorak, 18. juna 2019. godine i sredu, 19. juna 2019. godine.

Član 12

Tabelarni pregled kalendara obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2018/2019. godinu odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 13

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS - Prosvetnom glasniku".

 Kalendar2018a