ПРАВИЛНИК О УПИСУ УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ

         На основу члана 38. став 11. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС”, бр. 55/13 и 101/17) и члана 19. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17), министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК О УПИСУ УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ

Скини правилник

Pogodaka: 780