KRATAK ISTORIJAT ŠKOLE

 

    U naselju ''Crnjevo'' u gradskom području Ivanjice počela je izgradnja nove školske zgrade 11.05.1987. godine, jer postojeća Osnovna škola ''Milinko Kušić'' u Ivanjici nije imala prostora da primi toliki broj učenika.

      Na sednici Skupštine opštine Ivanjica održanoj 31. jula 1992. godine doneta je odluka o osnivanju Osnovne škole ''Crnjevo'' u Ivanjici, broj odluke  01 Broj: 06-17/92.

      Početak rada ove škole uslovljen je sticanjem odgovarajućih uslova za početak rada i  obavljanje delatnosti škole. Školske 1997/98. godine stekli su se uslovi za početak samostalnog rada škole i Skupština opštine Ivanjice je uputila zahtev Vladi Republike Srbija br. 61-1 od 29.I.1997. godine, za promenu naziva škole ''Crnjevo'' u Osnovnu školu ''Kirilo Savić''.

       Mrežom osnovnih škola Republike Srbije (Sl. Glasnik RS. 58/94) pod šifrom: ''17.2.5.'' ova škola nosi naziv ''Crnjevo'' i u njen sastav ulaze odvojena odeljenja četvororazrednih osnovnih škola iz sela Luke, Osonica i Budoželja.

      Od školske 1988/89. godine u ovoj školskoj zgradi je izvođena nastava do IV razreda kao odvojeno odeljenje Osnovne škole ''Milinko Kušić'' u Ivanjici.

      U toku školske 2001/2002. godine škola je učestvovala na konkursu za ''Pilot fazu'' projekta ''Školski razvojni planovi'' i škola je dobila mogućnost da u Ministarstvu prosvete konkuriše svojim projektom pod nazivom ''Bez table i krede'' za sredstva koja odobrava svetska banka. Škola je uradila projekat i dostavila stručnoj komisiji Ministarstva prosvete koja je pregledala projekat i konstatovala da je dobro urađen. Realizacija projekta je u potpunosti okončana jula 2003.godine.

     Školske 2005/2006 Ministarstvo prosvete i sporta je donelo rešenje da se u našoj školi može otvoriti jedno odeljenje produženog boravka u trajanju od 11 do 16 časova za učenike prvog i drugog razreda.