Nikola Kopernik

 

       Nikola Kopernik, astronom iz 16. veka, napravio je revoluciju u shvatanju svemira.Protiveći se Ptolomejevoj teoriji (koju su u ono vreme svi prihvatali), pokazuje da Zemljina osa nije fiksirana i da je mesec Zemljin satelit.

       Bio je ubeđen da se Zemlja, kao i sve ostale planete, okreće oko Sunca, povrh toga što se okreće oko sebe same. Njegovi savremenici su energično odbili ove teorije, da bi potom bile jednoglasno prihvaćene.


nikola kopernik

       Rođen u Krakovu 1473. godine, Nikola Kopernik je izgubio oca sa samo deset godina.Usvaja ga njegov ujak, biskup iz Krakova. Zatim ga 1491. godine upisuje na Krakovski univerzitet da bi mogao da se bavi svešteničkim pozivom. Nikola potom odlazi u Italiju kako bi učio crkveno pravo u Bolonji. Pre njegovog odlaska, ujak ga imenuje članom biskupskog saveta.

 Studije u Italiji

        U Italiji Kopernik prati časove medicine i astronomije, oblasti koje će ga veoma zanimati. Uči matematiku u Rimu 1500. godine i vraća se u Poljsku sledeće godine. Tu se zadržava godinu dana, a potom se vraća u Italiju da završi studije. Dobija doktorat iz crkvenog prava 1503. godine u gradu Ferare. Kopernik se zatim vraća u Frauenburg da bi ispunio svoje obaveze prema biskupiji. Gradi opservatoriju kako bi uticao na astronomska istraživanja.
Tokom studija u Italiji, otkrio je teze drugih autora poput Cicerona. Godine 1512. počinje da piše svoje veliko delo “O kruženju nebeskih tela” na kojem je radio osamnaest godina. Njegove teorije su bile u potpunoj suprotnosti sa vizijom kosmosa tog doba. Naime, verovalo se u Ptolomejov sistem po kome je Zemlja centar univerzuma, nepomična i da se ostale planete okreću oko nje.

 

Kopernik okriva istinu


       Kopernik kaže, zahvaljujući radu od 36 godina, da se Zemlja okreće oko sebe same, da je Mesec Zemljin satelit i da se planete vrte oko Sunca. On kasnije potvrđuje da što je orbita neke zemlje veća, to joj više vremena treba da napravi krug oko Sunca.
      Međutim, njegove teorije se žestoko odbacuju. Crkva ostaje vezana za geocentrični sistem. Trebalo je pričekati kraj 17. veka i ideje Isaka Njutna o nebskoj mehanici da bi Kopernikova koncepcija bila priznata u Evropi.